Stora projekt på gång

Karlholmsbruk framtidsprojekt

Beskrivning av området som det berör.                        

Karlholm 1:55 och 1:56 i orten Karlholmsbruk.

Lagfarten ägare är Karlholms Fastighetsförvaltning AB.

Nuvarande markandvändning.

På fastigheten karlholm 1:55 finns idag en lokal som är uthyrd för HVB boende, avtalstid fram till mars 2018. Vissa delar används av Karlholms motorbåtsklubb för bryggor.

På fastigheten karlholm 1:56 finns idag en större lokal (ca450m2) som hyrs för plåtverkstad och bilverkstad.

Projektbeskrivning

Skapa ett område i Karlholm för kustnära boende i en vacker miljö. Möjlighet för både yngre och äldreboende i anpassat boende i ett anpassat område.

Att under etappvis uppföra sjöbodar och bostäder på bägge fastigheterna enligt medsänd skiss/ritning. Samt till området tillföra möjlighet för affärsverksamhet typ cafe, fiskrökeri eller liknande.

Etapp 1) 7 st sjöbodar med övernattningsmöjligheter på karlholm 1:55

Etapp 2) 4 st radhus på karlholm 1:56

Etapp 3) Hyresbostäder/radhus med tillhörande garage på Karlholm 1:55

Utveckling av området i takt med de olika etapperna enligt ritning.

Ritningar av sjöbodar

Projektbeskrivning

 

Skriv en kommentar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *