Klicka här för att boka tid

Tvätt information

Prislista tvätthall
100 SEK per påbörjat timme. Pris inkluderat högtryckstvätt med kallvatten och varmvatten till tvätthinken och händerna.Hallen är utrustad med tryckluft, domkraft och verktyg för byte av däck

Tvätta och betala per gång
Om du önskar tillgång till tvätthallen kan du kvittera ut en nyckel och tvätta i den omfattning du själv önskar. Varje gång dörren till tvätthallen låses upp av er nyckel debiteras ni 100 SEK och detta gäller då för 60 minuters användning av hallen. Lampan i hallen släcks efter 60 minuter och indikerar att tiden är slut.
Fakturering sker i efterskott.
Borttappad nyckel debiteras 100 SEK.

Rabattkort
Tvättar du mycket?
Köp ett antal tvättar direkt och få rabatt.

20 tvättar, 10% rabatt, 90 SEK per tvätt
40 tvättar, 15% rabatt, 85 SEK per tvätt
60 tvättar eller fler, 20% rabatt, 80 SEK per tvätt.Rabattkortet gäller i 12 månader från köpet.

Fakturering sker för samtliga tvättar direkt vid avtalsperiodens början.
Överskridande tvättar utöver vad som köpts i rabatt debiteras till fullt pris i efterskott.Priserna gäller inklusive moms till privatpersoner, exklusive moms till övriga.

Nyckel
Nyckeln kvitteras ut i receptionen på Lancashirevägen 30.
Ring gärna innan ni kommer så vi är på plats.

Frippe 070 388 01 14
Peter 070 517 30 22

Användning av hallen
Den som har bokat hallen har alltid förtur.
Se nedan för bokningsinstruktioner.
Om hallen är ledig kan du när som helst öppna och tvätta med din nyckel.